ਕੈਟੇਗਰੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਮੂੰ
ਤੱਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੇਖ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਤੱਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੇਖ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ
Page Visitors: 124

ਤੱਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੇਖ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੇਖ ਕਈਂ ਪੱਖੋ ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਪ ਹੂਦਰੀ ਕੱਚੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਕੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਦੇ 'ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ' ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਪ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ "ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰਿਵਾਰ" ਨਾਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫ਼ਿਰਕਾ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੋਰਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਈਂ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ/ਨਿਰਣੈ ਬਦਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਗਲ ਨੂੰ "ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ", ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਫ਼ਿਰਕਾ "ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰਿਵਾਰ" ਹੈ ਜਾਂ "ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਤੱਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ"?  "ਤੱਤ ਗੁਰਮਤ" ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਖਰੀ 'ਗੁਰਮਤਿ' ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਮੋਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ!  "ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰਿਵਾਰ" ਦਾ ਨਾਮਕਰਣ,  'ਗੁਰਮਤਿ' ਸ਼ਬਦ-ਭਾਵ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਾਸਮਝੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਪੰਗਤੀ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।
ਆਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 'ਗੁਰਮਤਿ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ "ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ (ਸਹੀ ਗੁਰਮਤਿ)" ਵਰਤਣ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਨਮਤਿ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕੋ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ "ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ" ਨੂੰ 'ਗੁਰਮਤਿ' ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੱਠ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ।
ਇੰਝ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ/ਈਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਕਾਯਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਪੂਜਾਰੀ ਪੁਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੋਵਾਲਿਆ ਜੀ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਚੰਗੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪੀ ਅਤੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਹਉਮੇ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਉਸਤੱਤ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ 'ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਣ ਉਪਰੰਤ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੇਣ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦੂਬਿਧਾ/ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ  ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੱਜੋਂ ਨੱਕਾਰਣ ਅਤੇ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼/ਜਿੱਦ ਅਤਿ ਕੱਚੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਕਸਵਟੀ ਤੇ ਪੁਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ।
ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੇ।
ਕਿਸੇ ਭੁੱਲ ਚੂਕ ਲਈ ਛਿੱਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਸਮਝਣਾ
ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜੰਮੂ-੨੫.੦੯.੨੦੧੭

 

©2012 & Designed by: Real Virtual Technologies
Disclaimer: thekhalsa.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news / articles / audios / videos or any other contents published on www.thekhalsa.org and cannot be held responsible for their views.