ਕੈਟੇਗਰੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ

New Directory Entries


ਇੰਜ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ
***** ਸੰਪਾਦਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ***** (ਭਾਗ 1)
***** ਸੰਪਾਦਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ***** (ਭਾਗ 1)
Page Visitors: 232

***** ਸੰਪਾਦਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ *****
                                      (ਭਾਗ 1)    
#### ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖਕ ਜਦ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿੱਖਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ‘ਸ਼ੁਰੂ’ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ‘ਅਖੀਰ’ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ,
** ਕਿ ਉਸਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ!
** ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ!
** ਕਿ ਸਾਰੀ ਲਿੱਖਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਨਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਏ!
#### ਇਸੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਿੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
#### ‘ਆਦਿ ਗਰੰਥ’ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੁ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
#### ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ-ਜਨਾਂ-ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਹੀ ਗਿਆਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
**** ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਭ ਹੈ? ?
**** ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ-ਭੈਣ ਲਈ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ?
#### ਕੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ‘ਸੰਪਾਦਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ’ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ? ?
#### ਨਹੀਂ! ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ।
#### ਸੰਪਾਦਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਲਫ਼ਜ’ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਾਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੰਪਾਦਕ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ((ਸਲਾਹ, ਰਾਏ, ਮਸ਼ਵਰਾ, ਵਾਰਨਿੰਗ,
(ਯਾਨੀ! ਕੁੱਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ)))
( ( ( ( (ਕਈ ਵੀਰ-ਭੈਣ ਜੋ ਡੇਰਿਆਂ, ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧਾਂ, ਪਾਖੰਡੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਟ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ/ਮਹਾਂ-ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ
ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸੇਈ ਗਾਵਾਂ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬਾਣੀ’ ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਮ1॥ ਪ 1171॥
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਨਾ।
ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ਼ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਉੱਚਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ? ,
ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਕਿਉਂ? ? ?
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਆਉਂਣਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸਿਆਣਪ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧ-ਘਾਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।))))
#### ਸੰਪਾਦਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਾਠਕ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੇਤੇ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ:
*** ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ।
*** ਕੀ? ਕੀ? ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
*** ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਠ-ਪਠਨ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ।
*** ਕੁੱਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ।
*** ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ।
    ਇੰਜ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ
     ਸਿੱਡਨੀ (ਅਸਟਰੇਲੀਆ)
                            (ਚਲਦਾ)

©2012 & Designed by: Real Virtual Technologies
Disclaimer: thekhalsa.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news / articles / audios / videos or any other contents published on www.thekhalsa.org and cannot be held responsible for their views.